Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

 Regulamin sezon 2013/2014

1. Organizatorzy

Organizatorem Górnośląskiej Ligi Futsalu są:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

- Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Aktywni”

- UKS MOSM Bytom

2. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) oraz osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 za pisemną zgodą opiekuna.

Zespół może liczyć maksymalnie 18 zawodników i posiadać swoim składzie nielimitowaną liczbę zawodników zrzeszonych. 

Zespoły powinni posiadać jednakowe koszulki wraz numerami w celu odpowiedniej identyfikacji.

 

Każda drużyna podczas swojego spotkania, a także tuż po (zanim drużyny zejdą do szatni) ma prawo złożyć protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W takiej sytuacji wszyscy zawodnicy biorący udział w spotkaniu w obu zespołach musza stawić się niezwłocznie u organizatora wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku nie stawienia się jakiegoś zawodnika lub nie posiadania dowodu tożsamości zawodnika w jednej z drużyn (niezależnie której) wynik spotkania zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej „z powodu gry nieuprawnionego zawodnika”. W przypadku braku dowodu tożsamości lub niestawienia się zawodnika w obu drużynach protest zostaje oddalony. 

Zespół składa się z 18 zawodników. Listę zawodników można uzupełnić (maksymalnie do 18) do zakończenia Fazy 1 rozgrywek.

3. Schemat rozgrywek

O kolejności w grupie decyduje:

Przy 2 zespołach z taką samą ilością punktów:

- bezpośrednie spotkanie.

- lepszy bilans bramek w bezpośrednich spotkaniach.

- lepszy bilans bramek we wszystkich spotkaniach w grupie.

Przy 3 i więcej zespołach z taką samą ilością punków:

Tzw. mała tabela:

- więcej zdobytych punktów (mała tabela)

- lepszy bilans bramkowy (mała tabela)

- lepszy bilans bramkowy (ogółem) 

4. Przepisy gry.

Liga rozgrywa swoje spotkania zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną Halową. 

Do tych przepisów należy dodać :

1. Czas trwania zawodów wynosi 2*20 minut. Czas zatrzymywany będzie tylko w 2 ostatnich minutach drugiej połowy.

2. W zawodach może uczestniczyć każdy zawodnik zgłoszony w drużynie. 

3. Podczas wykonywania rzutów karnych i rzutów karnych przedłużonych czas jest zatrzymany.

5. Przepisy dyscyplinarne

Kary i wykluczenia:

- za każda 4 kolejną kartkę (4,8,12,16…) żółta w sezonie – 1 mecz pauzy

- za czerwoną kartkę uzyskaną w wyniku akcji ratunkowej – 1 mecz pauzy

Każde wykluczenie za czerwoną kartkę w wyniku niesportowego zachowania, brutalnych fauli itp., karane będzie stosownie do wykroczenia. 

O wysokości kar decydować będzie Komisja Ligi w składzie

- Artur Żółtowski – przedstawiciel organizatora z ramienia OSiR

- Piotr Lasyk – przedstawiciel organizatora z ramienia SMS „Aktywni”

- Marek Czernachowski – sędzia ekstraklasy futsalu

Każde takie wykluczenie będzie stosownie opisane przez sędziego po danym spotkaniu.

6. Nagrody:

3 Najlepsze drużyny z Grupy A otrzymają puchary, medale i dyplomy.

3 najlepsze drużyny z Grupy B otrzyamją puchary.

Ponadto 3 najlepsze drużyny z Grupy A, otrzymają bonifikatę na wpisowe w przyszłym sezonie.

7. Postanowienia końcowe

Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie, rozpatrywać będzie Komisja Ligi. 

 
Reklama: